fbpx

Asigurarea eficienței managementului educațional

Curs Asigurarea Eficienței Managementului Educațional în Unitățile de Învățământ 

Curs de categoria I,
Durata de 120 ore,
30 de credite profesionale transferabile,

Curs acreditat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4094/09.06.2016,

Curs necesar înscrierii în Corpul Naţional al Experţilor în Managementul Educaţional (C.N.E.M.E.).

Condiţia de acces la programul de formare continuă:
– Personal didactic, absolvent cu studii superioare.

Înscrierea se face pe baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:
1. Copie act de identitate (CI);
2. Copie certificat de naştere;
3. Copie certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Copie act de studiu finalizat – diplomă de licenţă;
5. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ care atestă statutul de cadru didactic;
6. Documentul care atestă achitarea taxei de şcolarizare;
7. Contract de şcolarizare, care se completează la înscriere, în două exemplare.


CĂUTARE

ÎNSCRIERI POSTLICEALĂ

AUTORIZATIE TEHNICIAN MASEUR