Managementul clasei

Formare profesională continuă prin programul “MANAGEMENTUL CLASEI”, cu durata de 120 ore şi 30 credite profesionale transferabile, acreditat prin OMEN nr. 3904 din 05.06.2018.

(curs pentru cadre didactice)
Cursul cu 30 de credite transferabile se deruleaza in perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020.

  • Cerere înscriere și contract de școlarizare (completata la sediu);
  • Copie act de identitate;
  • Copie și original a documentului privind ultimul nivel de studii finalizate (minim studii superioare);
  • Copie certificat de căsătorie – dacă este cazul;
  • Adeverinţa de la unitatea de învăţământ de provenienţă care atestă statutul de cadru didactic;
  • Copie certificat de naştere;
  • Documentul care atestă achitarea taxei de şcolarizare –rata 1;
  • Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (completat la sediu);

Valoarea totală a contractului este de 500 lei (450 lei taxă curs şi 50 lei taxă examen şi eliberare atestat/certificat), pe care o va achita în contul FURNIZORULUI: RO91 BTRL 0050 1601 0070 8905deschis la Banca Transilvania sucursala Oradea în 2 rate astfel:
– Rata 1 – în valoare de 300 lei – la înscriere;
– Rata 2 – în valoare de 200 lei – în ultima săptămână de curs.

REDUCERE: pentru cei care au mai absolvit un curs la FCU ”Henri Coandă” filiala Constanța se aplică o reducere de 50 lei.

.

ÎNSCRIERI:  La sediul (Str. Unirii 32-34, incinta Universității Spiru-Haret Constanța) etaj. 1, secretariat. DETALII: Constantin Valerica – 0771702991, email: fcu.henricoandact@gmail.com sau pe site www.henricoandaconstanta.ro .


ÎNSCRIERI POSTLICEALĂ

AUTORIZATIE TEHNICIAN MASEUR