Asistent de farmacie

Denumire curs: Asistent de farmacie

Nivel de calificare: 5

Durata studiilor: 3 ani (cursuri de zi)

Sarcininile asistentului: colaboreaza direct cu farmacistul licentiat, indeplineste sarcini de casier (inventariaza stocurile, distribuie medicamente, da relatii pacientilor etc.), utilizeaza calculatorul, verifica daca informatiile din prescriptii sunt corecte, completeazã formulare specifice etc.

Posibilităţi de angajare: în farmacii particulare si de stat, laboratoare si farmacii din cadrul spitalelor si clinicilor particulare, laboratoare galenice, fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distributie a medicamentelor, pot deschide plafare sau drogherii, etc.

INSCRIERI

Instruirea practică se desfăşoară în: farmacii particulare.

Instruirea teoretică se desfasoara conform curricumului aprobat prin OMEdCTnr. 5042 din 27.09.2005 (revizuit in 2007).

Examenul de certificare constă în următoarele probe:

  • Probă scrisă;
  • Proba practică;
  • Susţinere proiect.

Anul 1:

Modulul 1 Comunicare profesională

Modulul 2 Elemente de botanică

Modulul 3 Noţiuni de anatomie şi fiziologie umană

Modulul 4 Noţiuni de virusologie, bacteriologie şi parazitologie

Modulul 5 Propedeutică farmaceutică şi operaţii generale în practica farmaceutică

Modulul 6 Noţiuni de semiologie medicală

Modulul 7 Farmacognozie generală

Modulul 8 Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene

Modulul 9 Chimia compuşilor anorganici farmaceutici

Modulul 10 Elemente de organizare sanitară şi farmaceutică

Modulul 11 Farmacologie generală

Anul 2:

Modulul 1 Comunicare profesională în limba modernă

Modulul 2 Biochimie

Modulul 3 Farmacognozie specială

Modulul 4 Farmacoterapie

Modulul 5 Forme farmaceutice sterile

Modulul 6 Marketing în domeniul farmaceutic

Modulul 7 Tehnologia informaţiei şi comunicării

Modulul 8 Chimia compuşilor cu acţiune asupra sistemului nervos central

Modulul 9 Fitoterapie

Modulul 10 Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene

Anul 3:

Modulul 1 Managementul calităţii

Modulul 2 Managementul proiectelor

Modulul 3 Apiterapie

Modulul 4 Forme farmaceutice solide – pulberi şi pilule

Modulul 5 Farmacotoxicologie

Modulul 6 Chimia compuşilor farmaceutici cu acţiuni fiziologice diverse

Modulul 7 Noţiuni de psihologie, etică şi deontologie farmaceutică

Modulul 8 Managementul financiar farmaceutic şi legislaţie

Modulul 9 Forme farmaceutice solide – comprimate şi drajeuri

Modulul 10 Preparate dermo-cosmetice şi de igienă


ÎNSCRIERI POSTLICEALĂ

AUTORIZATIE TEHNICIAN MASEUR